Se alle kategorier

Besøg COVRA, det radioaktive affalds kirkegård i Holland

Der findes radioaktivitet overalt omkring os, både på sygehuset, i toget og når vi sidder med mobiltelefonen –
det er altså ikke kun hos atomkraftværkerne. Fælles for det hele er, at det alt sammen producerer radioaktivt
affald som, for at undgå forurening, skal behandles på ansvarlig vis.
COVRA i Holland, beliggende på en lille halvø ikke langt fra Belgien, har specialiseret sig i korrekt behandling
af netop radioaktivt affald.
Radioaktivt affald inddeles i 3 kategorier; lav-, medium- og højrisikoaffald – denne kategori styrer hvordan
affaldet bliver fragtet til, behandlet og opbevaret hos COVRA. Ved lav- og mediumrisikoaffald, såsom
røgalarmer, forsøgsdyr og nåle, er det nok blot at omkranse det i betonblokke og derefter opbevare dem på
sikker vis. Højrisikoaffald bliver til gengæld pakket i glasblokke. Disse blokke opbevares i et nedkølet område,
da det høje aktivitetsniveau i glasblokkene frigiver en masse varme. Det tager omkring 100 år før affaldet er
dekomponeret nok til ikke længere at frigive varme.
Det specielle ved COVRA er, at de opbevarer det radioaktive affald i specialdesignede bygninger over jorden,
frem for under jorden, som ellers er det typiske. Selve området er beliggende ikke langt fra
beboelsesområder, men grundet den høje sikkerhed er dette ikke noget problem, heller ikke for beboerne.
Området tjekkes konstant for radioaktivt udslip, og faktisk er der her mindre stråling/radiation, målt i
milliSievert (mSv), end der er målt i resten af Holland. Det er derfor ganske sikkert at besøge COVRA.
Besøg hos COVRA er åbent for besøgende tirsdag, onsdag og fredag i tidsrum 9.30-12.00 samt 13.00-16.00.

Før besøget skal COVRA have modtaget navneliste samt komplet adresse og ID-liste.

Reservationsgebyr vil forekomme. Busleje max 23 personer: DKK 10.170 Busleje max 40 personer: DKK 10.982 Busleje max 50 personer: DKK 11.262 Busleje max 57 personer: DKK 12.125 Busleje tilkøb pr. time eksl. parkeringsafgifter
Kontakt