Styrk fagligheden på studieturen

opleve på studieturen
En studietur er ét element i det samlede uddannelsesforløb i skolen og foretages som sådan som i relation til det fag, som man ønsker at rejse i. Kravet om et fagligt indhold på studierejsen bliver mere og mere udtalt, hvilket kræver et særdeles omfangsrigt planlægningsarbejde og organisering. Grundlaget for det faglige udbytte er et nærmere kendskab til rejsemålet for studieture.

KILROY tilbyder to værdifulde værktøjer som hjælper jer i planlægningen af jeres studietur før, under og efter rejsen og som giver jer inspiration og ideer til det faglige indhold på studieturen.

1. KILROYs Faglige Kompendier – skrevet af lærere til lærere

Kompendiet er skrevet af gymnasielærere til det gymnasiale niveau, men store dele af kompendiet vil kunne anvendes på andre uddannelsesniveauer. Kompendiet er især velegnet inden for fagene: Dansk, historie, religion, oldtidskundskab, geografi, samfundsfag, billedkunst, filosofi og sprog.

Kompendierne er et tidsbesparende planlægningsværktøj for læreren og giver inspiration til hvordan forberedelsen af turen kunne gribes an, hvordan dagsprogram og aktiviteter under studieturen kunne forløbes og hvordan projektbeskrivelsen af rejsen kunne foregå.

Eksempel på kompendiets struktur og indhold:

 • Destinationen som mål for studierejsen
 • hvordan kommer man rundt
 • Idéer til mindre studieture i nærmeste omegn
 • Faktaboks
 • Geografi
 • Klima
 • Religion
 • Sprog
 • Historisk tidstavle
 • Nyere politisk, historisk og økonomisk udvikling
 • Berømte forfattere / kunstnere i og omkring destinationen
 • Faglige studiebesøg
 • Kommenteret litteraturliste
 • Forslag til dagsprogram for studieturen
 • Idéer til efterbearbejdning af studierejsen

Kompendiet er gratis og fremsendes når depositum for studieturen er indbetalt. 

2. KILROYs Next Stop – Faglige Studiebesøg på studieturen

Formålet med Next Stop er at give jer informationer om og inspiration til studierelevante og faglige besøg, seværdigheder af forskellig karakter, herunder kulturelle seværdigheder, samt praktiske oplysninger om offentlig transport. Next Stop skal være en hjælp til jer til at få det optimale faglige ud af besøget på rejsemålet. Vi tilbyder Next Stop på de fleste af vore normale rejsemål.

Next Stop fremsendes sammen med tilbuddet på jeres rejse, alternativt kan det downloades fra vores hjemmeside.

 

Få et gratis og uforpligtende tilbud på studierejser
Få tilbud
Kontakt